0779
top of page

翻訳・通訳

Khi khám chữa bệnh
 1. Dịch vụ đưa đón đến địa điểm khám chữa bệnh 

 2. Dịch vụ hướng dẫn thủ tục đăng ký, làm thẻ khám bệnh, liên lạc hẹn lịch khám bệnh

 3. Dịch vụ phiên dịch nội dung, biểu hiện của bệnh tình,  chuẩn đoán từ bác sĩ .

 4. Tư vấn thủ tục lấy lại tiền bảo hiểm sau khi khám chữa bệnh

Khi làm thủ tục visa
 1. Hỗ trợ dịch vụ làm Visa thăm thân, visa du lịch, visa công tác, visa kinh doanh.

 2. Dịch thuật các loại giấu tờ, bằng cấp từ tiếng việt sang tiếng nhật.

 3. Liên hệ với các cơ quan chức năng, giải trình kết quả visa nếu trong trường hợp trượt.

Khi xin các khoản trợ cấp
 1. Thủ tục mua nhà, thuê nhà dành cho hộ gia đình có thu nhập thấp.

 2. Thủ tục xin trợ cấp trong mùa dịch covid đối với các hộ kinh doanh, công ty.

 3. Thủ tục nhận các khoản trợ cấp thất nghiệp khi nghỉ việc

 4. Thủ tục hoàn lại tiền nenkin khi về nước

form-dang-ky-gia-han-visa.jpg
dia-chi-tu-van-luat-doanh-nghie-tai-ha-n
bottom of page